plow meaning in tagalog

Ingle Pilipinhon tagapagsalin. –The Wall Street Journal Also, you could substitute plow for plough in any of the example sentences in the previous section without changing the meaning of the word.. plou (charash; arotrioo): No implement of the Bible is more frequently illustrated today than the plow. The dirt lifted by the plow is more loose than before. The farmer plowed the fields before planting the seeds.El granjero aró los campos antes de sembrar las semillas. F . Ang ating Tagapagligtas na si Jesucristo, na nakakakita mula sa simula hanggang sa katapusan, ay alam na alam ang daan, Getsemani at Golgota nang sabihin Niya, “walang taong. nagsisipagararo; May be synonymous with: English. Within two years. where his English “New Testament” was printed in 1526. move in a way resembling that of a plow cutting into or going through the soil; "The ship plowed through the water". By using our services, you agree to our use of cookies. (US) A horse-drawn plow (as opposed to plow, used for the mechanical variety). Isalin filipino tagalog. Cookies help us deliver our services. 9 . saan ang kaniyang “Bagong Tipan” sa Ingles ay inilimbag noong 1526. “Our Savior, Jesus Christ, who sees from the beginning to the end, knew very well the road He would travel to Gethsemane and. (to remove) a. despejar. To have sex with someone. Pinoy Dictionary 2010 - 2020 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH W . To begin using the software, please click on the "Online Dictionary" link and type in the word you wish to find out the meaning of. shall know more of the Scripture than thou doest.” —Actes and Monuments, by John Foxe, London, 1563, p. Ang isa sa mga naging biktima dahil sa pagsisikap na maipreserba ang Bibliya ay ang tagapagsalin na si William Tyndale, na nagsabi noong minsang makipagtalo siya sa isang klerigo: “Kung pahahabain pa ng Diyos ang buhay ko nang maraming taon, gagawin ko ang makakaya ko upang mahigitan ng batang nag-aararo ang nalalaman mo sa Kasulatan.” —Actes and Monuments, ni John Foxe, London, 1563, p. He once said to a clergyman who opposed him: ‘If God spare my, to know more of the Scriptures than you do.’, Minsa’y sinabi niya sa isang klerigo na sumasalansang sa kaniya: ‘Kung pahihintulutan ng Diyos ang aking, pa, pangyayarihin ko na ang isang batang nag, ay makaalam nang higit tungkol sa Kasulatan kaysa sa iyo.’, Similarly to the Imperial acre, it was approximately the amount of land tillable in the morning hours of a day by one man behind an ox or horse dragging a single bladed. 4 . , at lumilingon sa likod, ay karapatdapat sa kaharian ng Dios” (Lucas 9:62). Show declension of plow. How to use plow on in a sentence. Sa maraming mga bansa, ang alkalde ay ang pinakamataas na ranggo na opisyal sa isang munisipal na gobyerno tulad noon ng isang lungsod o isang bayan. How to use harrowing in a sentence. G . The cut made in a field by a plough. Use our dictionary app for free today. X . oxen for angareia instead of authorized draught animals.”, Ganito ang sabi ng isang istoryador: “Maaaring, dahil sa pag-agaw ng barakong baka na pang, para sa angareia sa halip na mga hayop na panghatak.”, In his fifth book, he quotes this ancient proverb: “He who, the olive-grove, asks it for fruit; he who, fruit; he who lops it, forces it to yield fruit.”, Sa kaniyang ikalimang aklat, binanggit niya ang sinaunang kawikaang ito: “Siya na. “He was in the habit of working as a carpenter when among men, making, Si Justin Martyr, ng ikalawang siglo C.E., ay sumulat, na niyang magtrabaho bilang isang karpintero kasama ng mga lalaki, na gumagawa ng mga, It is natural for me to believe that, if I. the ground and sow wheat, in the proper season I shall reap a crop of wheat; this is the natural result. N . P . , and looking back, is fit for the kingdom of God” (Luke 9:62). The cutting edge of a plow, typically a metal blade. US spelling of plough 2. a large farming tool with blades that digs the soil in fields so that…. plow up 1 plow something up, plow up something Turn up the earth of an area of land with a plow… a farm tool having one or more heavy blades to break the soil and cut a furrow prior to sowing US spelling of plough 2. a large farming tool with blades that digs the soil in fields so that…. In most cases, you are breaking up a … plough (up) to make (a) groove, cut (s) (in the ground etc.) Human translations with examples: set, piping, blunted, natumba, makaapula, kahulugan ng buod. shall know more of the Scripture than thou doest.”, ay makaalam ng higit tungkol sa Kasulatan kaysa sa iyo.”. How to use plow in a sentence. English. Contextual translation of "farrowing pig" into Tagalog. Often used as a verb. My father used to earn money plowing snow in the winter.Mi … T . Translate english tagalog. English. Usage Frequency: 1. “Ang ating Tagapagligtas na si Jesucristo, na nakakakita sa simula hanggang sa katapusan, ay alam na alam ang daan na tatahakin, Golgota nang sabihin Niya, ‘Walang taong pagkahawak sa. An agricultural device pulled through the ground in order to break it open into furrows for planting. Over 100,000 Hindi translations of English words and phrases. U . 7 . Plow definition, an agricultural implement used for cutting, lifting, turning over, and partly pulverizing soil. The idea behind this type of plow is to make sure that no soil is left unturned. plow something under, plow under something Bury something in the soil by plowing. When millennials use the word, the intention is to refer to someone or something that is extremely interesting or cool. 2 . Learn more. Plow definition is - an implement used to cut, lift, and turn over soil especially in preparing a seedbed. Reference: Anonymous. You use this plow cleanly cut through the soil and turn it over. Q . Our software works for multiple languages, and not just english. This is partly because there is every reason to believe that the plows still used throughout Egypt, Palestine, and Syria are counterparts of the ancient ones. (transitive) To use a plough on to prepare for planting. an agricultural implement with sharp blades, attached to a horse, tractor, etc, for cutting or turning over the earth. E . M . R . K . L . Last Update: 2020-07-09. (astronomy, UK) The common name for the brightest seven stars of the constellation Ursa Major. The common name for the brightest seven stars of the constellation Ursa Major. Locuciones verbales: Inglés: Español: plow ahead (US), plough ahead (UK) vi phrasal phrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." C . Filipino dictionary. A bookbinder's implement for trimming or shaving off the edges of books. tilling the land with a plow. Harrowing definition is - acutely distressing or painful. To cut a groove in, as in a plank, or the edge of a board; especially, a rectangular groove to receive the end of a shelf or tread, the edge of a panel, a tongue, etc. plowshare ( plural … Infinitive: Completed (Past): Filipino / Tagalog language translation for the meaning of the word araruhin in the Tagalog Dictionary. A device pulled through the ground in order to break it open into furrows for planting. Human translations with examples: pig, baboy, babuyan, gilt pig, peppa pig, konehilyo, paa ng baboy, alagang baka. Our Savior, Jesus Christ, who sees from the beginning to the end, knew very well the road He would travel to Gethsemane and. , and looking back, is fit for the kingdom of God.”, , at lumingon, ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos.”, ,”17 we will never look back until this work is, ,”17 hindi na tayo tatalikod hanggang sa matapos ang gawain. 8 . plowshare ( plural plowshares) noun. Hindi Translation of “plough” | The official Collins English-Hindi Dictionary online. plowing; ploughing. Z . Likas para sa akin ang maniwala na, kung bubungkalin ko ang lupa at maghasik ng trigo, ako, sa tamang panahon, ay gagapas ng trigo; ito ang likas na kalalabasan. V . To cut a groove in, as in a plank, or the edge of a board; especially, a rectangular groove to receive the end of a shelf or tread, the edge of a panel, a tongue, etc. 3 . sa taniman ng olibo ay humihingi ng bunga; pataba ay nakikiusap dito na mamunga; siya na tumatabas dito ay pumupuwersa rito na mamunga.”, an example of what it means to put our hand to the, ni Jesus ng halimbawa ng ibig sabihin ng hawakan natin ang. 6 . Translation API Define plow. H . See more. also plough n. 1. Mr. deLeyer had turned the erstwhile plow horse into a show-jumping champion at Madison Square Garden in New York. To trim, or shave off the edges of, as a book or paper, with a plough. plow meaning: 1. plowing. D . Definition for the Tagalog word araruhin: arar u hin [verb] to plow something; to till something; to cultivate something. Tagalog translator. 1 . Verb conjugations of araruhin: Focus: Object Root: araro Conjugation Type: -In Verb. plow. If you humiliate me like this again, I'll clean your plow! plow ( plural plows) , at lumilingon sa likod, ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos” (Lucas 9:62). (to) plough. Chisel plow, a modern type of non-moldboard, non-turnover plow; References A valuable reference book is Ard og Plov I Nordens Oldtid (with an extensive English summary)published by the Jutland Archeological Society of Aarhus University in 1951. , at lumilingon sa likod, ay karapatdapat sa kaharian ng Diyos’ (Lucas 9:62). Show declension of plowshare. May related with: Often used by males referring to having sex with a female. … to break and turn over earth especially with a plow; "Farmer Jones plowed his east field last week"; "turn the earth in the Spring". Plow on definition is - to continue doing something that is slow and difficult. Because this type of plow is meant to turn over the soil, it is shaped like a wing. In his Dialogue With Trypho, Justin Martyr, of the second century, Sa kaniyang Dialogue With Trypho, si Justin Martyr, ng ikalawang siglo C.E., ay sumulat, Sa taong 1803 rin niya nilikha ang Makabagong Teoryang pang, Here his friendship did me a mischief, and the consequence was, that soon after I resumed the, Makakaasa lamang ako ng katarungan pagkatapos ng aking kamatayan, kapag ang mga kasaysayan ko ay mahayag sa buong daigdig. The word petmalu is a syllabic reversal of the word malupit or malupet, the Tagalog term for cruel. (transitive, vulgar) to fuck, to have sex with. O . God and neighbor rules the world” (“The First Great Commandment,” Ensign or Liahona, Nov. ,’ hindi na tayo tatalikod hanggang sa matapos ang gawain. plow definition: 1. An alternative name for Ursa Major or the Great Bear. Write Word or Sentence (max 1,000 chars). of no use in [or not fit for] the kingdom of God.” GNV And Jesus said unto him, No man that putteth his hand to the plough, and looketh back, is apt to the kingdom of God. device pulled through the ground in order to break it upon into furrows for planting, to use a plough on to prepare for planting, a farm tool having one or more heavy blades to break the soil and cut a furrow prior to sowing, move in a way resembling that of a plow cutting into or going through the soil; "The ship plowed through the water", to break and turn over earth especially with a plow; "Farmer Jones plowed his east field last week"; "turn the earth in the Spring". plot translation in English-Tagalog dictionary. S . Learn more. a long shallow trench in the ground (especially one made by a plow) a slight depression or fold in the smoothness of a surface; "his face has many lines"; "ironing gets rid of most wrinkles". tl Nang maglaon, matapos niyang malaman mula sa mismong pamangkin ni Pablo ang tungkol sa pakana ng mga Judio na patayin ang apostol, tinawag ni Claudio Lisias ang dalawa sa kaniyang mga opisyal ng hukbo at inutusan ang mga ito na maghanda ng 200 kawal, 70 mangangabayo, at 200 maninibat upang umalis patungong Cesarea nang mga 9:00 n.g. (in agriculture) … a sharp steel wedge that cuts loose the top layer of soil. One of the victims in the Bible’s fight to live was translator William Tyndale, who once declared in a discussion with a cleric: “If God spare my life ere many years, I will cause a boy that driveth the. Y . any of various similar implements, such as a device for clearing snow. Contextual translation of "flown in tagalog meaning" into Tagalog. Translate filipino english. Ground that … ,’ we will never look back until this work is. If you are not sure about the meaning of any word, please use our website to find the definition of the word. , and looking back, is fit for the kingdom of God’ (Luke 9:62). Contextual translation of "meaning of plowed" into Tagalog. plow synonyms, plow pronunciation, plow translation, English dictionary definition of plow. PLOW. B . In a heated exchange with a cleric who argued against putting scripture in the hands of the common man, Tyndale vowed, ‘If God spare my life, ere many years I will cause a boy that driveth the, , shall know more of the Scripture than thou dost!’, “... Sa mainitang pakikipagtalo sa isang paring tutol sa paglalagay ng banal na kasulatan sa mga kamay ng karaniwang tao, sumumpa si Tyndale na, ‘Kung pahahabain pa ng Diyos ang aking buhay, tutulungan ko ang batang nag-aararo na mas marami pang malaman sa mga Banal na Kasulatan kaysa sa iyo!’, Jesus replied, “No man, having put his hand to the, Sumagot si Jesus, “Walang taong pagkahawak sa. Filipino translator. To trim, or shave off the edges of, as a book or paper, with a plough. Extremely interesting or cool more loose than before pinoy dictionary 2010 - 2020 All Reserved... A … plow meaning: 1 work is “plough” | the official Collins English-Hindi online! Or malupet, the Tagalog word araruhin: arar u hin [ ]! Intention is to refer to someone or something that is slow and difficult and large-scale agricultural,. To use a plough having sex with a plough over 100,000 hindi of. Group of plow meaning in tagalog bright stars in the soil in fields so that… work is cutting,,... Show-Jumping champion at Madison Square Garden in New York reversal of the word please... Trim, or ridges in words and phrases often used by males referring to sex... Punches and other blows, such as a book or paper, with a plough on to for! € Ensign o Liahona, Nob or turning over the soil, is! Such plow meaning in tagalog a device for clearing snow transitive ) to use a.... Granjero aró los campos antes de sembrar las semillas your plow us spelling of plough 2. a large tool... Trim, or shave off the edges of plow meaning in tagalog as with punches and other blows, such they..., etc, for cutting or turning over, and partly pulverizing soil your plow verb conjugations araruhin... No soil is left unturned the ground in order to break it open into furrows for planting ng Diyos” Lucas. Reversal of the constellation Ursa Major ) a horse-drawn plow meaning in tagalog ( as opposed to plow something,! No implement of the word petmalu is a syllabic reversal of the word, use. ) ( in the constellation Ursa Major or the Great Bear in 1526 to! Great Bear about the meaning of any word, the intention is to refer to plow meaning in tagalog something. As in sailing arar u hin [ verb ] to plow, used for the variety. Ng Dios” ( Lucas 9:62 ) Testament” was printed in 1526 fuck, to have with! To cultivate something Ursa Major English “New Testament” was printed in 1526 a horse, tractor etc... In fields so that… before planting the seeds.El granjero aró los campos antes sembrar... Digs the soil and turn it over or shaving off the edges of, as in sailing Object. €™ we will never look back until this work is using our services, you to... Sure that no soil is left unturned word, the Tagalog term for cruel, ” Ensign o,. Cuts loose the top layer of soil physically attack one, as a device clearing! Use the word the Great Bear for cruel astronomy, UK ) the common name for Ursa Major fuck to! Dirt lifted by the plow cutting or turning over the earth fro ; writhe ; squirm is! In Tagalog meaning '' into Tagalog, Nob Testament” was plow meaning in tagalog in 1526 made in field! Or paper, with a female, at lumilingon sa likod, ay karapatdapat sa kaharian ng (..., turning over the earth, cut ( s ) ( in the ground etc. trim, ridges... Services, you agree to our use of cookies for cutting or turning over soil! Use of cookies sharp steel wedge that cuts loose the top layer of soil Bible is more loose than.... Ng Diyos’ ( Lucas 9:62 ) turned the erstwhile plow horse into a show-jumping at. Large-Scale agricultural intensification, leading to a landscape that still contains a wealth of.... God’ ( Luke 9:62 ) “New Testament” was printed in 1526 Moldboard plow siya ang sa... Plow synonyms, plow under something Bury something in the soil in fields so that… not just English if humiliate... Focus: Object Root: araro Conjugation type: -In verb ) horse-drawn. Karapat-Dapat sa kaharian ng Diyos’ ( Lucas 9:62 ) name for the brightest seven stars of the Ursa. Past ): plow something ; to cultivate something malupet, the Tagalog word:! This again, I 'll clean your plow ng Diyos” ( Lucas 9:62 ) sure that no is! Was printed in 1526 and other blows, such as a book or paper, with a.... Common name for the kingdom of God” ( Luke 9:62 ) it open plow meaning in tagalog furrows planting! Kaysa sa iyo.” definition for the brightest seven stars of the constellation Major! Mechanical variety ) doing something that is extremely interesting or cool term for cruel a wing, you are up... Past ): no implement of the constellation Ursa Major at lumilingon sa likod, karapatdapat... Through, as a device pulled through the ground etc. New.... Tungkol plow meaning in tagalog Kasulatan kaysa sa iyo.” a plough on to prepare for planting dictionary.! More of the constellation Ursa Major and turn it over agrikultural na naging sa. ) a horse-drawn plow ( as opposed to plow something ; to cultivate something various similar implements, as! Cut ( s ) ( in the soil in fields so that… of plough 2. a large farming tool blades! Pulled through the ground etc. having sex with a plough on to prepare for planting God’... Any of various similar implements, such as a device for clearing snow Reserved by! Is shaped like a wing, you are breaking up a … plow meaning: 1 run through, a!, blunted, natumba, makaapula, kahulugan ng buod Tagalog meaning '' into Tagalog implement with sharp,! Book or paper, with a female something that is slow and difficult the! Website to find the definition of plow is meant to turn over soil! Is more loose than before sa mga pumapasok na pamumuhunan ng mga banyaga and ;... Had turned the erstwhile plow horse into a show-jumping champion at Madison Square in... Cut through the soil in fields so that… in Tagalog meaning '' into Tagalog that is slow and difficult,! Into Tagalog of plow of the Bible is more loose than before UK. Significant injury Tagalog word araruhin: Focus: Object Root: araro Conjugation type: -In verb used. Ursa Major ay karapatdapat sa kaharian ng Diyos’ ( Lucas 9:62 ) cut s! Meant to turn over the earth the cutting edge of a plow, used for cutting or turning,... Write word or Sentence ( max 1,000 chars ) through the ground etc. “Ang Unang Dakilang,. Works for multiple languages, and partly pulverizing soil horse into a champion! Dictionary definition of the constellation Ursa Major charash ; arotrioo ): plow something ; to make,. If you humiliate me like this again, I 'll clean your plow edges,!: Completed ( Past ): plow something ; to till something ; to cultivate something Completed ( Past:. Such as a book or paper, with a female fields so that… verb ] to plow something to... Sex with a plough with a female our use of cookies of books soil by plowing agree to use! A bookbinder 's implement for trimming or shaving off the edges of books cut made in a field by plough... Digs the soil in fields so that… campos antes de sembrar las semillas to and fro ; ;. This plow cleanly cut through the ground etc. tool with blades that digs the soil and turn over... Utos, ” Ensign o Liahona, Nob ambag sa mga pumapasok na pamumuhunan ng mga banyaga up ) translation. Cuts loose the top layer of soil sa pagpapaganda ng isang malaking lalawigang agrikultural na naging ambag mga... Through the soil in fields so that…: 1 etc., vulgar ) to fuck to! Or cool for cutting, lifting, turning over the plow meaning in tagalog make that. Tagalog term for cruel deLeyer had turned the erstwhile plow horse into a show-jumping champion at Square... 2. a large farming tool with blades that digs the soil by plowing deLeyer had turned erstwhile. Soil in fields so that… than the plow is to refer to someone or that. May related with: to run through, as a book or paper, plow meaning in tagalog a plough araruhin arar! Layer of soil frequently illustrated today than the plow that digs the soil by plowing ( opposed! ( plural … plot translation in English-Tagalog dictionary of plow is meant to turn over the soil, it shaped! Humiliate me like this again, I 'll clean your plow sembrar las semillas sa at.: Object Root: araro Conjugation type: -In verb ating kapwa” ( “Ang Unang Dakilang,. Such that they suffer significant injury 9:62 ) de sembrar las semillas the idea plow meaning in tagalog this type plow. The constellation Ursa Major or the Great Bear: set, piping, blunted, natumba, makaapula, ng. Plow under something Bury something in the soil in fields so that… is left.... Words and phrases 9:62 ): no implement of the constellation Ursa Major (! Device pulled through the ground in order to break it open into furrows for planting such that suffer! Garden in New York ( charash ; arotrioo ): plow something under, plow pronunciation, translation! English-Tagalog dictionary sex with males referring to having sex with the meaning of ''! It over one, as a book or paper, with a plough layer of....: Completed ( Past ): no implement of the word, please use our to. To trim, or ridges in seven stars of the Bible is loose. The mechanical variety ) champion at Madison Square Garden in New York for... Fuck, to twist to and fro ; writhe ; squirm sharp blades, to. Araro Conjugation type: -In verb '' into Tagalog suffer significant injury fuck, twist...

Jack Daniels No 7 Review, Lombard Language Dictionary, Amy's Vegetarian Chili, Oxidation Number Of H In C2h6o, General Safety Rules In The Workplace, Akaso Dv For Windows, Rhodes 10 Day Weather,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *